Sky Falcon er et avanceret GPS overvågnings- og sikkerhedssystem udviklet til lufthavne. Vores partner Skyhost har + 25000 brugere. Skyfalcon er en special udvikling af dette system, tilpasset luftfartens regulativer og præcisions krav.

Sky Falcon giver komplet overblik over alt materiel i lufthavnen og er som det eneste på markedet i real time. Sky Falcon løfter sikkerheden maximalt og giver besparelser og nye økonomiske perspektiver i logistikken i lufthavne. Sky Falcon sikkerhedssystemet tilpasses den enkelte lufthavn, så alle aktuelle behov centraliseres.

Lufthavnenes store areal kræver stort overblik, så alle processer virker sikkert og optimalt. Stor aktivitet øger risikoen for menneskelige fejl. Enhver optimering, som bidrager til mindre downtime for flyvemaskinerne, og som samtidig minimerer mulighederne for fejl, er en nødvendighed for at agere på højeste niveau inden for luftfart. Her er SKYFALCON lufthavnens naturlige partner.

En god forretning for lufthavnen
Kan udvides efter behov
Automatisk TSR
Product

Sky Falcon© tilbyder kort og godt det bedste sikkerhedsoverblik på markedet.

Det er sådan, fordi vores opdateringer af overbliksbilledet er så hurtige, at vi tillader os at kalde det real time.
Der er kun en forsinkelse af overbliksbilledet på ca. 1 sek. Det giver nogle helt nye standarder for sikkerheden i lufhavnen.

Økonomiske fordele, logistik, planlægning mv.

Grundet lufthavnenes størrelse i dag, kræves der et bedre overblik, så alle processer virker så optimalt som muligt. Øget aktivitet bidrager til større risiko for menneskelige fejl. Enhver optimering, som bidrager til mindre downtime for flyvemaskinerne, og som samtidig minimerer mulighederne for fejl, vil være en nødvendighed for at agere på højeste niveau inden for luftfart. Her bliver SKYFALCON din nye partner.

Vi er klar til at besvare alle dine spørgsmål

Det kan Sky Falcon©

Kort med spor

Airport map med track. Markering af ruter til køretøjer minimerer behovet for omkostningsfuld personaleovervågning. Security kan udlevere konkrete rutebeskrivelser til smartphones, tablets eller til lufthavnens eget udstyr via SKYFALCONS system. Let og overskuelig overvågning med advarselssystem, som registrerer og gør tower, security og fører opmærksom på en ikke forhåndsaftalt rute.

Samlet visning

Du kan følge alle sporingsenheder/køretøjer samlet på en skærm. Der er ingen begrænsning for, hvor mange der kan være på samme kort.

Faste ruter

Mulighed for at registrere køreruter og aktivitet. Markere korrekte transportruter inden for afmærkede områder. Support til trafik og færdsel i high risk areas, APRONS og Taxi Ways.

2-vejs-kommunikation

Med 2-vejs-kommunikationssystem kan du sende adresser og ruter til medarbejderne i bilerne eller spørge flere om, hvem der kan tage en tur eller en opgave. Medarbejderne svarer tilbage på E-mail eller SMS.

Rapport og statistik

Simpel og automatisk indrapportering og statistik, giver et nøjagtig overblik over, hvor og hvornår hændelser sker. Dette redskab giver konkrete retningslinjer for, hvor der skal laves eventuelle ændringer eller tiltag for en mere sikker færdsel i et miljø, hvor sikkerhed for ansatte og passagerer er et fælles ansvar.

Automatisk TSR-Rapport

Ved hændelser på lufthavnens område, hvor køretøjer overskrider ikke forhåndsgodkendte anvisninger, vil der blive registreret og noteret en hændelse via automatic safety report system, occurrence reporting. En given registrering vil automatisk blive sendt til det ansvarlige områdepersonel i lufthavnen for gennemgang og efterfølgende blive indsendt til Trafik og Byggestyrelsen inden for 72 timer.

Flerbruger-styring

Systemet kan håndtere flere brugere på samme tid, og du kan oprette medarbejdere i lufthavnen eller i virksomhederne, så de får adgang til GSE, eget køretøj eller visninger af alle køretøjer.

Alarmer

Automatisk alarm gives ved afvigelse fra registreret ruteanvisning eller ved færdsel i områder uden godkendelse fra Tower, Marshall eller Security.

Detaljeret oversigt

Ved fast monteret udstyr, er det muligt at modtage samtlige indstillinger for køretøjet, som udstyret er monteret i. Dette er en stor hjælp til afisningsudstyr, fejemaskiner eller GPU'er (Ground Power Units).

content/button_contact.png

Sky Falcon© kan udvides og
skræddersyes efter lufthavnens behov

SKYFALCON kan tilpasses lufthavne af enhver størrelse. Systemet tilpasses efter kundens behov og ønsker. Sammen minimerer vi risikoen for fejl og øger sikkerheden til fordel for personale og passagerer. Sammen skaber vi målbare og positive driftsresultater gennem verdens første proaktive sikkerheds- og overvågningssystem.

Sådan virker Sky Falcon©

En sporingsenhed monteres i køretøjerne og enhederne beregner positionerne via GPS. Positioner og data sendes via GSM til Sky Falcons servere, der lagrer data, så længe det ønskes. Visning af køretøjer og data kan ses via
Sky Falcons webportal på PC, tablets og smartphones.

content/button_contact.png

Sky Falcon© - en sikker forretning for lufthavnen

Overblikket over lufthavnens køretøjer giver mulighed for at sætte det køretøj og personale ind, der fysisk er tættest på opgaven, så der spares tid og brændstof. Ved hjælp at statistik afsløres spildtid og giver derfor mulighed for at begrænse den.

For at højne sikkerheden i lufthavnen, vil lufthavnen som overordnet instans kunne tilbyde samtlige firmaer, der har køretøjer i - eller i nærheden af - lufthavnen, at de kan indlemmes i Sky Falcon© systemet. Udgifterne til Sky Falcon© afhænger af, hvor mange der er koblet til systemet - så derfor kan lufthavnens udgifter nedbringes i takt med, hvor mange køretøjer der er koblet til, og endda give lufthavnen indtægter, alt efter hvilken aftale der laves med Sky Falcon©.

About

SKYFALCON er et nyetableret firma, der består af 2 indehavere med 35 års erfaring og speciale inden for soft-og hardwareudvikling, luftfart og lufthavnsvedligeholdelse. To specialister og entusiaster inden for hvert deres felt med et stort fælles netværk inden for luftfart.

Rene Amstrup: Soft- og hardwareudvikler og helikopterpilot med speciale i virksomhedsudvikling og optimeringsprocessor.

Jeppe Stabell: Flymekaniker, luftfartsauditør og firmapilot. Specialist i EASA regulativer og lufthavnsvedligeholdelse.

Efter en lang udviklingsproces er SKYFALCON gået fra ide til virkelighed. Nu er det muligt sammen med lufthavnene at levere markedets mest effektive GPS-baserede, proaktive sikkerheds- og overvågningssystem.

Contact

Skriv til os

Her finder du os

Sky Falcon ApS
Borum Landevej 6
8471 Sabro

Telefon: +45 21 96 98 10
Mail: contact@skyfalcon.dk